Besspol

Granulaty termoplastyczne tworzyw sztucznych

Besspol

Jakość


logo-iscc-0

By realnie przyczynić się do zmiany – jako pierwsza firma dystrybucyjna w Polsce uzyskaliśmy certyfikat ISCC Plus. Certyfikacja ta wspiera wprowadzanie na rynek materiałów bio-pochodnych oraz gospodarkę materiałami ropopochodnymi w obiegu zamkniętym.

O certyfikat ISCC Plus mogą się ubiegać wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw.
studenci
Chcemy minimalizować wpływ działalności człowieka na środowisko, dlatego nieustannie się szkolimy. Wśród naszych pracowników są zarówno doświadczeni pracownicy branży, jak studenci czy absolwenci takich kierunków, jak Inżynieria Produkcji (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) czy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych (Politechnika Poznańska).bkp-logo
Od lat jesteśmy członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.dostawy
Dzięki własnej flocie i sprawnemu działowi logistyki, zapewniamy optymalne terminy dostaw.uscisk dłoni
Długotrwałe relacje biznesowe, które wysoce cenimy, przynoszą korzyści naszym klientom i partnerom.