Besspol

Granulaty termoplastyczne tworzyw sztucznych, PP, PE, PS, PA, stabilizatory UV, uniepalniacze, antyfogi, antyblokingi, antystatyki, środki czyszczące, środki osuszające. Doradztwo w zakresie doboru materiału, barwienie granulatu, modyfikacja tworzyw.

Besspol

TISAKRIL

COMPOUNDY NA BAZIE TERPOLIMERU ABS


Tisakril® ABS jest zarejestrowanym znakiem towarowym terpolimerów akrylonitryl-butadien-styren produkowanych przez firmę Tisan. ABS jest znany jako materiał o wysokiej estetyce i błyszczącej powierzchni, w którym udział poszczególnym komponentów istotnie determinuje końcowe właściwości tworzywa. Zasadniczo styren wpływa na łatwość przetwarzania, akrylonitryl nadaje odporność chemiczną i zwiększoną twardość powierzchni, a butadien przyczynia się do poprawy udarności. Inne istotne właściwości materiałów z tej grupy (ABS) to wysoka sztywność, wysoka temperatura ugięcia pod wpływem ciepła, odporność na zarysowania i niski skurcz. Możliwym jest wprowadzenie różnorodnych modyfikacji tak, aby poprawić odporność na uderzenia, wytrzymałość i odporność na ciepło. Odporność na uderzenia nie wpływa na zmianę interakcji termicznej.
Tisakril® ABS jest uważany za bardzo dobry materiał ze względu na swoją twardość, połysk, wytrzymałość i właściwości izolacyjne. Polimery Tisakril® ABS są odporne na działanie wodnych kwasów, zasad, stężonych kwasów solnych i fosforowych, alkoholi i olejów mineralnych.

Gatunki Tisakril® mogą być dostarczane jako materiały barwione w masie w różnorodnych i niestandardowych kolorach w wąskich specyfikacjach kolorystycznych, nawet dla jasnych kolorów. Dodatkowo możliwym jest zastosowanie stabilizatorów termicznych, UV/LS, środków smarnych i ułatwiających odformowanie, antystatyków, oraz wszelkiego rodzaju modyfikatorów procesowych, które mogą być stosowane celem zmiany (poprawy) określonych właściwości materiału. Formuły Tisakril® mogą być również opracowywane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb rynku i indywidualnych wymagań użytkowników.

besspol-a4-05-page-0001